Projekt

Al. Jerozolimskie 202
02-486 Warszawa

+48 (22) 8740 206
mechatronika@piap.pl

Projekt

„Innowacyjne rozwiązanie techniczne umożliwiające bezpieczne współdziałanie człowieka z robotem przemysłowym w jego obszarze roboczym”.

„Innovative technical solutions enabling safe collaboration of human with an industrial robot in his work area”.

 

 

Celem głównym projektu jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, których wykorzystanie umożliwi praktyczną realizację współdziałania człowieka z robotem przemysłowym w jego obszarze pracy, przy spełnieniu wymagań wynikających z obowiązujących regulacji dotyczących BHP oraz zachowaniu wysokiego poziomu efektywności produkcyjnej.

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Wieloletniego  „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” –  etap IV, finansowanego w latach 2017-2019 ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Okres realizacji: 01.01.2017-31.12.2019