Artykuły

Al. Jerozolimskie 202
02-486 Warszawa

+48 (22) 8740 206
mechatronika@piap.pl

 

Falkowski P., Pilat Z., Pachuta M. (2020) Applicability of Artificial Robotic Skin for Industrial Manipulators. In: Bartoszewicz A., Kabziński J., Kacprzyk J. (eds) Advanced, Contemporary Control. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1196. Springer, Cham

 

 

 

Some new robotization problems related to the introduction of collaborative robots into industrial practice.
Pilat Z., Klimasara W., Pachuta M., Słowikowski M., Journal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems, ISSN1897-8649 (Print), eISSN 2080, Volume 13, No.4, 2019.

 

Pilat Z., Klimasara W., Pachuta M., Słowikowski M., Smater M., Zieliński J.: Możliwości praktycznego wprowadzania robotów współpracujących w różnych technologiach wytwórczych realizowanych w środowisku przemysłowym, „Pomiary Automatyka Robotyka”, R. 22, Nr 1/2018, 59-65, DOI: 10.14313/PAR_227/59.

 

Files:
Date 2019-02-19
File Size 2.42 MB
Download 51

 

Pilat Z., Klimasara W., Pachuta M., Słowikowski M.: Techniczne, prawne i normalizacyjne uwarunkowania wprowadzania robotów współpracujących do praktyki przemysłowej. XV KKR 2018, Polanica Zdr., Prace Naukowe-Elektronika z.196. Postępy Robotyki pod redakcją Krzysztofa Tchonia i Cezarego Zielińskiego. s. 119-128, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2018, ISSN 0137-2343, ISBN 978-83-7814-799-2